Thân bình mini

Mã hàng (SKU): Danh mục:

250.000

-Thân bình mini màu sắc đa dạng .

-Đại bàng,con cúa, ấm,hình nấm phù hợp cho tất cả các đế bình mini