Các loại gắp than shisha

Mã hàng (SKU): Danh mục:

Có bao nhiêu loại gắp than ?

-Hiên nay có 3 loại chính : gắp nhỏ,gắp nhỡ và gắp lớn

-Giá các loại lần lượt là 15k,20k và 25k

-Nên sử dụng gắp loại nhỡ và lớn ( tránh bỏng tay khi đốt than )

-Gắp than sẽ có thêm que sắt dài dùng để trộn thuốc cho đều