Tinh dầu Right Cheek

290.000

Mùi hương chính: chuối,Kem,Dessert, Nut
Tỷ lệ PG/VG Ratio: 20/80