Các loại chén đựng thuốc shisha

Mã hàng (SKU): Danh mục:

  • Click Không Thuốc Lá sẽ giới thiệu toàn bộ các loại chén đựng thuốc cho -bình shisha.Tùy vào các loại gioăng chén để sử dụng các loại chén khác nhau.

-Gioăng chén bé không có gờ thì dùng chén sứ loại nhỏ

-Gioăng chén to có thể dùng được với toàn bộ các loại chén khác