Bộ vận hành OBS Cube FP 80W sử dụng vân tay

900.000

1 x Cube FP Mod
1 x Bể lập phương
2 x 0,2 cuộn lưới Vape (Đã cài đặt sẵn)
1 x ống thủy tinh dự phòng
1 x Cáp loại C
1 x Hướng dẫn sử dụng