Bộ OBS Cube 80W với Cube Tank

580.000

1 x Mod Mod
1 x bể
2 x M1 Vape cuộn
1 x Cáp micro USB
1 x Hướng dẫn sử dụng
1 x Phụ tùng